Rusya Hakkında

Rusya moskova

Rusya, yüzölçümünün büyüklüğü, 14 ülkeyle sınır komşusu olması ve bu sınırların uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alır. Topraklarının büyüklüğü 17 milyon 75 bin 400 km²’dir. Coğrafi olarak Avrupa’nın doğusunda, Asya’nın kuzeyinde yer alır.

Bu kadar geniş topraklar üzerinde olmasının sonucu olarak tam 11 ayrı saat dilimi kullanmaktadır. Kaliningrad’dan (GMT+2) Kamçatka ve Çukotka’ya (GMT+12) tam 14 saat fark vardır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir. Moskova ve St. Petersburg (GMT+3), 3. saat diliminde yer almaktadır. Saatler Türkiye’den 1 saat ileridedir.

Rusya Federasyonunun umûmî olarak iklimi kışları aşırı soğuk ve yazları sıcak ve kurak geçen kara iklimidir. Fakat geniş toprakların hepsinde aynı iklim görülmez. Bu bakımdan Rusya dört iklim bölgesine ayrılabilir: Kuzeyden güneye olmak üzere Soğuk-Tundra, Nemli Ormanlık (Tayga), Sıcak ve Çöl ile Astropikal İklim kuşaklarıdır.

Rusya Federasyonunun nüfûsu yaklaşık olarak 145.300.000’dir. Yüzölçümüne göre nüfûsu azdır. Nüfus yoğunluğu 9 kişi civarında olup, nüfus artışı % 1’dir. Nüfûsun % 65’i şehirlerde yaşar.

Rusya Federasyonu nüfûsunun büyük çoğunluğunu Slavlar meydana getirir. Slav grubunun en kalabalık bölümünü Ruslar teşkil etmektedir. Ruslar, toplam ülke nüfûsunun % 80’ine yakın bir kısmını meydana getirirler. Ülkenin hemen her tarafında yaşarlar. Ukraynalılar, Beyaz Ruslar ve Polonyalılar mevcut diğer Slav gruplarıdır.

Rusya Slav Köylü Kadınlar

Slav olmayan grubun başında Türkler gelmektedir. Türkler de kendi aralarında çeşitli boylara ayrılır. Başkırtlar, Çuvaşlar, Çeçenler, Tatarlar, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya sınırları içinde kalan Türk boylarıdır. Tatarlar aslen Türk olup sonraları Ruslar ve Ukraynalılar arasına karışmıştır. Umûmiyetle Volga bölgesi, Urallar ve güneybatı Sibirya’da yaşamaktadırlar.

Rusya Federasyonu’na ait tüm topraklarda resmi dil Rusçadır. Para birimi “Ruble”dir.

Rusların yarısı ateisttir. İnananların büyük bir kısmı Ortodoks’tur. İslam, Katoliklik, Yahudilik ve Budizm, Rusya’da yaşayan insanların mensubu oldukları diğer dinlerdendir.

Resmi Bayramları
1–5 Ocak : Yeni Yıl Tatili
7 Ocak : Noel (Ortodoks Kiliseleri tarafından “İsa’nın Doğum Günü Yortusu” olarak kutlanır)
23 Şubat : Vatan Muhafızları Bayramı
8 Mart : Dünya Kadınlar Günü
1 Mayıs : İlkbahar ve Emek Bayramı
9 Mayıs : Zafer Bayramı
12 Haziran : Milli Bayram
4 Kasım : Ulusal Birlik Bayramı